Title: Činnost notáře při sepisování veřejných listin
Other Titles: Notary activity in process of drafting public deeds
Authors: Černá, Eliška
Advisor: Balík, Stanislav
Referee: Valentová, Vendulka
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3229
Keywords: veřejná listina; veřejný notariát; historie notářství; notář; notářství; notářský zápis
Keywords in different language: public deed; public notary's office; history of notary's office; notary; notary's office; notary's record
Abstract: Ve své práci se zabývám činností notáře při sepisování veřejných listin coby pravého poslání instituce notářství. V první kapitole vymezuji pojem veřejné listiny a její souvislost s notářstvím jako "prodloužené ruky státu". Následující kapitola pojednává o vzniku instituce a jejím historickém vývoji. Třetí kapitola je zaměřena na platnou právní úpravu notářství, zejména na veřejné listiny sepisované notáři včetně příkladů notářských zápisů z vybraných právních předpisů. V poslední kapitole se věnuji trestněprávní ochraně veřejných listin.
Abstract in different language: In my diploma thesis I am engaged in notary activity in a process of drafting public deeds as a real vocation of notary´s office. In the first chapter I specify term of public deed and I show up connection between public deed and notary's office as an "extanded hand of state". Next chapter describes origin and historical development of institution of notary's office. Third chapter is focused in today's legal regulations. There are examined notarial deeds and notary's records in selected laws. In last chapter I devote to criminal law protection provided to public deeds.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP.pdfPlný text práce688,1 kBAdobe PDFView/Open
DP - Cerna E..pdfPosudek vedoucího práce44,68 kBAdobe PDFView/Open
OP - Cerna E..pdfPosudek oponenta práce61,66 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Cerna E..pdfPrůběh obhajoby práce55,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3229

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.