Název: Činnost notáře při sepisování veřejných listin
Další názvy: Notary activity in process of drafting public deeds
Autoři: Černá, Eliška
Vedoucí práce/školitel: Balík, Stanislav
Oponent: Valentová, Vendulka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3229
Klíčová slova: veřejná listina; veřejný notariát; historie notářství; notář; notářství; notářský zápis
Klíčová slova v dalším jazyce: public deed; public notary's office; history of notary's office; notary; notary's office; notary's record
Abstrakt: Ve své práci se zabývám činností notáře při sepisování veřejných listin coby pravého poslání instituce notářství. V první kapitole vymezuji pojem veřejné listiny a její souvislost s notářstvím jako "prodloužené ruky státu". Následující kapitola pojednává o vzniku instituce a jejím historickém vývoji. Třetí kapitola je zaměřena na platnou právní úpravu notářství, zejména na veřejné listiny sepisované notáři včetně příkladů notářských zápisů z vybraných právních předpisů. V poslední kapitole se věnuji trestněprávní ochraně veřejných listin.
Abstrakt v dalším jazyce: In my diploma thesis I am engaged in notary activity in a process of drafting public deeds as a real vocation of notary´s office. In the first chapter I specify term of public deed and I show up connection between public deed and notary's office as an "extanded hand of state". Next chapter describes origin and historical development of institution of notary's office. Third chapter is focused in today's legal regulations. There are examined notarial deeds and notary's records in selected laws. In last chapter I devote to criminal law protection provided to public deeds.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KPD) / Theses (DLH)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP.pdfPlný text práce688,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP - Cerna E..pdfPosudek vedoucího práce44,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Cerna E..pdfPosudek oponenta práce61,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Cerna E..pdfPrůběh obhajoby práce55,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3229

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.