Název: Právní formy perzekuce československých občanů v době Protektorátu Čechy a Morava 1939-1945
Další názvy: Legal forms of persecution of Czechoslovak citizens in the Protectorate of Bohemia and Moravia 1939 - 1945
Autoři: Krýlová, Zuzana
Vedoucí práce/školitel: Adamová, Karolina
Oponent: Soukup, Ladislav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3231
Klíčová slova: Protektorát Čechy a Morava;rasová diskriminace;perzekuční normotvorba;říšská normotvorba;autonomní normotvorba;protektorátní orgány;právní formy dualismu;lidská práva;druhá světová válka
Klíčová slova v dalším jazyce: Protectorate of Bohemia and Moravia;racial discrimination;persecutory rule-making;imperial rule-making;autonomous rule-making;protectorate authorities;legal forms of dualism;human rights;world war two
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá formami právní perzekuce čs. občanů v Protektorátu Čechy a Morava v letech 1939 - 1945 ve všech oblastech života, zejména v oblasti lidských práv, hospodářství, kultury a školství , jakož i rasovou diskriminací židů a Romů . Autorka čerpala z příslušných dobových sbírek zákonů a nařízení, edic dokumentů a odborné a memoárové literatury, které jsou uvedeny v pramenech diplomové práce.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the forms of legal persecution of Czechoslovak citizens in the Protectorate of Bohemia and Moravia in the period 1939 - 1945 in all areas of their lives, especially in the field of human rights, economy, culture and education, as well as racial discrimination against Jews and Gypsies. The author draws on the historical collections of laws and regulations, and professional editions of documents and memoir literature, which are listed in the sources thesis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace.pdfPlný text práce915,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP - Krylova Z..pdfPosudek vedoucího práce37,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Krylova Z..pdfPosudek oponenta práce39,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Krylova Z..pdfPrůběh obhajoby práce54,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3231

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.