Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKáňová Šárka, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorAndroníková, Zuzana
dc.date.accepted2018-9-11
dc.date.accessioned2019-03-15T10:18:12Z-
dc.date.available2016-12-9
dc.date.available2019-03-15T10:18:12Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-4-11
dc.identifier72724
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32317
dc.description.abstractHlavním cílem práce bylo provést evaluaci osoby v roli asistenta pedagoga. Dále byly stanoveny dva dílčí cíle. Jedním z nich bylo analyzovat rizika, dilemata a přínosy s pojené s výkonem profese asistenta pedagoga. Druhým bylo porozumět pracovnímu vztahu asistenta pedagoga a pedagoga. První část diplomové práce se věnuje teoretickým východiskům. V této části byly nastíněny principy inkluzivního vzdělávání, legislativní vymezení profese asistenta pedagoga, rizika spojená s touto profesí a také spolupráce asistenta pedagoga s dalšími složkami výchovně vzdělávacího procesu. Výzkumnou metodou, pro dosažení cíle, byl zvolen polostrukturovaný rozhovor a dotazníková sonda. Výsledky výzkumného šetření vedly k doporučením, která mají zlepšit podmínky působení asistenta pedagoga.cs
dc.format71 s. (111 549 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectasistent pedagogacs
dc.subjectasistent pedagoga a pedagogcs
dc.subjectspoluprácecs
dc.subjectinkluzecs
dc.subjectpodpůrná opatřenícs
dc.titleRole asistenta pedagoga v současné primární škole\\ Případová studie základní školy v Prazecs
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe main goal of the diploma thesis was to evaluate a person in the role of teacher's assistant. Two additional and specific goals were specified. The first is to pinpoint the benefits, risks and dilemmas associated with the profession of teacher's assistant. The second goal was to understand the professional relationship between teacher's assistant and teacher. The first part of the diploma thesis deals with the theoretical baseline. In this part, we introduced the inclusion and its principles, the legislative definition of the professor's assistant, the risks of this profession and the cooperation of the teacher's assistant with other components of the educational process. The research methods to achieve goal were selected structured interviews and questionnaire probes. Based on this research the recommendations were made. These recommendations should improve conditions by the teacher's assistant.en
dc.subject.translatedteacher's assistanten
dc.subject.translatedteacher's assistant and teacheren
dc.subject.translatedcooperationen
dc.subject.translatedinclusionen
dc.subject.translatedsupport measuresen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace.pdfPlný text práce2,01 MBAdobe PDFView/Open
Andronikova VP.pdfPosudek vedoucího práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
Andronikova OP.pdfPosudek oponenta práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
Andronikova O.pdfPrůběh obhajoby práce432,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32317

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.