Title: Badatelský přístup ve výuce prvouky a přírodovědy
Other Titles: Research Attitude to Teaching Natural Science
Authors: Hlaváčová, Eliška
Advisor: Podroužek Ladislav, Doc. PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32325
Keywords: badatelsky orientované vyučování;badatelství;pokus;programy na podporu bov;přírodní vědy
Keywords in different language: inquiry-based science education;inquiry;attempt;programs tu support ibse;natural science
Abstract: Diplomová práce vychází z celoevropské problematiky poklesu zájmu o studium přírodních věd. V souvislosti s tímto tématem je diplomová práce zaměřena na badatelsky orientované vyučování v prvouce a přírodovědě. Teoretická část vymezuje pojmy související s badatelsky orientovanou výukou, objasňuje její význam a podstatu. Dále popisuje roli žáka a učitele při výuce, představuje vyučovací metody a formy výuky v souvislosti s badatelsky orientovanou výukou. Seznamuje s některými programy a projekty napomáhající badatelsky orientované výuce. Praktickou část tvoří soubor jednoduchých pokusů vhodných do výuky prvouky a přírodovědy.
Abstract in different language: The diploma thesis is based on the European-wide downtrend in interest in study of natural science. In context with this topic is the thesis focused on research-oriented teaching of natural science at primary school. Terms related to research-oriented teaching, its importance and key features are defined in the theoretical part. Further, the role of a student and a teacher during classes is described. Teaching methods and forms of teaching are presented in connection with research-oriented teaching. Some programmes and projects which help research-oriented teaching are presented in this thesis. The practical part of the thesis is comprised of complex of simple experiments suitable for teaching of natural science at primary school.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Badatelsky pristup ve vyuce prvouky a prirodovedy.pdfPlný text práce4 MBAdobe PDFView/Open
Hlavacova VP.pdfPosudek vedoucího práce962,7 kBAdobe PDFView/Open
Hlavacova OP.pdfPosudek oponenta práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
Hlavacova O.pdfPrůběh obhajoby práce483,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32325

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.