Title: Instrukce v práci učitele na 1. stupni ZŠ v Plzeňském kraji
Other Titles: Teacher's Training for Primary schools in Pilsen region
Authors: Jindrová, Kristýna
Advisor: Černík Roman, Mgr. et MgA.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32326
Keywords: pedagogická komunikace;efektivní komunikace;neefektivní komunikace;instrukce;1. stupeň zš
Keywords in different language: pedagogical communication;effective communication;inefficient communication;instruction;first level of the primary school
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na instrukce, které učitelé prvního stupně základní školy zadávají žákům během vyučovacích hodin českého jazyka. Teoretická část se zabývá komunikací jako pojmem a následně komunikací pedagogickou, kde je charakterizováno efektivní a neefektivní zadávání instrukcí. Praktická část je zaměřena na výzkum na dvou vybraných školách v Plzeňském kraji. V prvním případě je výuka zaznamenaná za pomoci doslovného přepisu zadaných instrukcí a v případě druhém za pomoci videokamery. Instrukce z videozáznamů byly následně přepsané a zkoumané stejným způsobem. Nejprve byly instrukce v daném ročníku rozděleny na dvě skupiny podle kritérií efektivní a neefektivní komunikace. Dále je práce zaměřena na rozdíly v zadávání instrukcí mezi prvním a druhým vzdělávacím obdobím prvního stupně základní školy. Výsledkem výzkumu je poměr instrukcí zadaných efektivní a neefektivní komunikací v pozorovaných hodinách a popis jejich zadávání v prvním a druhém vzdělávacím období prvního stupně základní školy.
Abstract in different language: The thesis focuses on instructions that primary school teachers assign to the pupils during Czech language classes. The theoretical part of the thesis deals with a concept of communication and subsequently with the pedagogical communication where an efficient and inefficient instruction assignment is characterised. The practical part of the thesis concentrates on the research that was conducted in two chosen schools from the Pilsen Region. In the first case the teaching was recorded using verbatim transcription and in the second case using video camera. The instructions from the video was transcribed and the both recordings was researched in the same way. First the instructions for the one grade was divided into two groups according to the criterion of the efficient and inefficient communication. Next the attention was aimed to the assignment differences between the first and the second educational period of the first level of the primary school. The result of the research is a rate of instructions assigned by the efficient and inefficient communication in the observed classes and a description of their assignment in the first and in the second educational period of the first level of the primary school.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Instrukce v praci ucitele na 1. stupni ZS v Plzenskem kraji, 2018.pdfPlný text práce2,29 MBAdobe PDFView/Open
Jindrova VP.pdfPosudek vedoucího práce962,46 kBAdobe PDFView/Open
Jindrova OP.pdfPosudek oponenta práce635,45 kBAdobe PDFView/Open
Jindrova O.pdfPrůběh obhajoby práce380,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32326

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.