Název: Právní formy perzekuce občanů protektorátu v období 1939 - 1945
Další názvy: The legal persecution in Protectorate of Bohemia and Moravia 1939 - 1945
Autoři: Vokál, Vladimír
Vedoucí práce/školitel: Adamová, Karolina
Oponent: Soukup, Ladislav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3234
Klíčová slova: Protektorát Čechy a Morava;perzekuce;právní postavení;majetková omezení;Emil Hácha
Klíčová slova v dalším jazyce: Protectorare of Bohemia and Moravia;persecution;legal status;possession persecution;Emil Hácha
Abstrakt: Diplomová práce ?Právní formy perzekuce občanů protektorátu v období 1939 - 1945? pojednává o perzekucích obyvatelstva v Protektorátu Čechy a Morava. Práce se soustředí na právní postavení protektorátu a jeho obyvatel v souvislostech s právními zásahy okupačních orgánů. Zvláštní část pojednává o perzekuci židů na Kolínsku v období 1939-1942.
Abstrakt v dalším jazyce: Diploma thesis ?The legal persecution in Protectorate of Bohemia and Moravia 1939 - 1945? is about persecution against the population in Protectorate of Bohemia and Moravia. Diploma thesis is devoted to the legal status of protectorate and population in the context of legislation intervention occupation authority. Special section is devoted to the legal status of the Jewish population in the Kolin´s location.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Pravni formy perzekuce obcanu protektoratu v obdobi 1939 - 1945.pdfPlný text práce4,28 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP - Vokal V..pdfPosudek vedoucího práce34,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Vokal V..pdfPosudek oponenta práce39,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Vokal V..pdfPrůběh obhajoby práce49,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3234

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.