Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorČerný, Miroslav
dc.contributor.authorVolfová, Kateřina
dc.contributor.refereeDostalík, Petr
dc.date.accepted2012-04-26
dc.date.accessioned2013-06-19T06:52:09Z
dc.date.available2010-12-07cs
dc.date.available2013-06-19T06:52:09Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-03-19
dc.identifier42886
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/3235
dc.description.abstractTato diplomová práce pojednává o manželství v římském právu. Uzavírání manželství většinou předcházely zásnuby. Aby mohlo k uzavření manželství dojít, nesměly existovat překážky manželství. Římské právo znalo dva druhy řádného manželství (manželství přísné a manželsví volné). V římské společnosti běžně docházelo ke zřizování věna. Manželství zanikalo smrtí nebo projevem vůle manželů. Práce zmiňuje také další formy soužití - concubinatus a contubernium.cs
dc.format90 s. (124 372 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmanželstvícs
dc.subjectmanželství v římském právucs
dc.subjectmanželství přísnécs
dc.subjectmanželství volnécs
dc.subjectpřekážky manželstvícs
dc.subjectzásnubycs
dc.subjectsnoubencics
dc.subjectřímská rodinacs
dc.subjectotcovská moccs
dc.subjectmužcs
dc.subjectženacs
dc.subjectmanželcs
dc.subjectmanželkacs
dc.subjectvěnocs
dc.subjectporučenstvícs
dc.subjectopatrovnictvícs
dc.subjectnáboženstvícs
dc.titleManželství v ŘPcs
dc.title.alternativeMarriage in Roman lawen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra právních dějincs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with marriage in Roman law. The marriage was preceded by an engagement. In order to enter into a marriage there should not be any obstacles to marriage. Roman law recognised two kinds of due marriage (the strict marriage and the free marriage). In the Roman society it was usual to establish a dowry. The marriage ceased by death or by a willful act of the spouses. The thesis discusses about other forms of cohabitation too - concubinatus and contubernium.en
dc.subject.translatedmarriageen
dc.subject.translatedmarriage in roman lawen
dc.subject.translatedstrict marriageen
dc.subject.translatedfree marriageen
dc.subject.translatedobstacles to marriageen
dc.subject.translatedengagementen
dc.subject.translatedengaged coupleen
dc.subject.translatedroman familyen
dc.subject.translatedfathers poweren
dc.subject.translatedmanen
dc.subject.translatedwomanen
dc.subject.translatedhusbanden
dc.subject.translatedwifeen
dc.subject.translateddowryen
dc.subject.translatedguardianshipen
dc.subject.translatedreligionen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE MANZELSTVI V RP.pdfPlný text práce593,15 kBAdobe PDFView/Open
DP - Volfova K..pdfPosudek vedoucího práce25,88 kBAdobe PDFView/Open
OP - Volfova K..pdfPosudek oponenta práce77,74 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Volfova K..pdfPrůběh obhajoby práce56,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3235

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.