Title: Oliver Cromwell a Nástroj vlády
Other Titles: Oliver Cromwell and the Instrument of Government
Authors: Hanzalová, Lenka
Advisor: Jánošíková, Petra
Referee: Balík, Stanislav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3236
Keywords: Oliver Cromwell;nástroj vlády;Karel I. Stuart;parlament;státní rada;lord protektor;protektorát
Keywords in different language: Oliver Cromwell;instrument of government;Charles I. Stuart;parliament;council of state;lord protector;protectorate
Abstract: Tato diplomová práce představuje Olivera Cromwella, jednu z nejvýznamnějších postav anglických dějin, a Nástroj vlády, první anglickou psanou ústavu. Je rozdělena do čtyř tematických kapitol. První část mé práce je stručné shrnutí anglické historie 15. a 16. století. Druhá kapitola se soustředí na Cromwellův život a kariéru. Třetí část textu se zabývá anglickým právem. Závěrečná kapitola je věnována Nástroji vlády, dokumentu, který založil v Anglii protektorát.
Abstract in different language: This diploma thesis introduces Oliver Cromwell, one of the most important figures in English history, and the Instrument of Government, the first English written constitution. It is divided into four thematic chapters. The first part of my thesis is a brief summary of English history of the 15th and the 16th century. The second chapter concentrates on Cromwell's life and career. The third part of text deals with English law. The closing chapter is devoted to the Instrument of Government, the document that established the Protectorate in England.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Oliver Cromwell a Nastroj vlady.pdfPlný text práce676,25 kBAdobe PDFView/Open
DP - Hanzalova L..pdfPosudek vedoucího práce39,98 kBAdobe PDFView/Open
OP - Hanzalova L..pdfPosudek oponenta práce32,67 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Hanzalova l..pdfPrůběh obhajoby práce59,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3236

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.