Title: Makrolišejníky modřínových porostů na Rokycansku
Other Titles: Macrolichens in larch plantations in the Rokycany region
Authors: Střelbová, Martina
Advisor: Šoun Jaroslav, Mgr. PhD.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32392
Keywords: makrolišejníky;modřín;rokycany;rekolonizace;tenkovrstvá chromatografie;diverzita
Keywords in different language: macrolichens;larch;rokycany;recolonization;thin layer chromatography;diversity
Abstract: Tématem této práce je druhová diverzita makrolišejníků modřínových porostů na Rokycansku. Práce byla zaměřena na 5 vybraných lokalit. Celkem bylo na lokalitách nalezeno 48 taxonů makrolišejníků. Kromě běžných druhů bylo nalezeno i 23 druhů ohrožených nebo vzácných. Součástí studie je i srovnání s údaji z literatury jak z našeho území, tak z okolních států.
Abstract in different language: The aim of this study was to explore the diversity of macrolichens in the larch plantations at selected localities in the Rokycany region. By field research, I have detected 48 taxa of macrolichens, which confirms fact, that larch is a exceptional substrate among our woody plants. In addition to common species, a number of endangered species (23) and rare species. A comparison of recorded species with literature data from our territory and neighboring countries is also included in the study.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_u_m_vJ nejnovejsi verze.pdfPlný text práce9,08 MBAdobe PDFView/Open
Strelbova V.pdfPosudek vedoucího práce582,94 kBAdobe PDFView/Open
Strelbova O.pdfPosudek oponenta práce6,15 MBAdobe PDFView/Open
Strelbova P.pdfPrůběh obhajoby práce176,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32392

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.