Title: Mykologická inventarizace přírodní rezervace Diana v Českém lese
Other Titles: Mycological research of Nature reserve Diana in Český les
Authors: Kelnerová, Jaroslava
Advisor: Kout Jiří, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32396
Keywords: vřeckovýtrusné houby;stopkovýtrusné houby;fungi;makromycety;inventarizace;pr diana;prales
Keywords in different language: ascomycota;basidiomycota;fungi;macromycetes;mycology research;pr diana;virgin forest
Abstract: Během mykologického průzkumu PR Diana bylo zaznamenáno celkem 310 druhů, z nichž 40 patří do skupiny Ascomycota a 270 do Basidiomycota. Uvedený počet druhů zahrnuje mé nálezy, nálezy M. Konopové, L. Hejla a H. Ševčíkové. Lze ale předpokládat, že počet druhů na této lokalitě bude vyšší např. vzhledem ke klimatickým podmínkám nebo účasti dalších specialistů na jednotlivé skupiny makromycet. Z celkového počtu nalezených druhů hub patří 17 do Červeného seznamu (makromycetů) České republiky, z čehož můžeme usoudit, že se jedná o mykologicky hodnotné území, i přestože v minulých letech byla rezervace pod vlivem nadměrných stavů zvěře a nevhodného hospodaření. Tyto faktory měly velký vliv na následné mizení diverzity dřeva, a tedy i saproxylických organismů na ně vázaných. V dnešní době v PR Diana funguje bezzásahového hospodářství, což je důležité pro přirozený vývoj lesa.
Abstract in different language: The results of a mycology research of the protected area PR Diana from November 2016 to December 2017 are summarized in this bachelor thesis. This beech virgin forest is situated in area of Český les. There were found 310 species, 40 belong to Ascomycota and 270 species to Basidiomycota. List of founded species is created from my findigs and the findigs of M. Konopová, L. Hejl, H. Ševčíková. The most important findings are represented by seventeen species included in the Red list of fungi (macromycetes) of the Czech Republic: Arrhenia epichysium, Crustomyces subabruptus, Exidia cartilaginea, Flammulaster limulatus, Helvella macropus, Hericium flagellum, Holwaya mucida, Lentinellus castoreus, Lepiota grangei, Melanophyllum haematospermum, Multiclavula mucida, Neobulgaria pura, Phleogena faginea, Phyllotopsis nidulans, Pluteus podospileus f. minutissimus, Pluteus umbrosus a Trametopsis cervina.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kelnerova.pdfPlný text práce2,1 MBAdobe PDFView/Open
Kelnerova O.pdfPosudek oponenta práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
Kelnerova V.pdfPosudek vedoucího práce848,75 kBAdobe PDFView/Open
Kelnerova P.pdfPrůběh obhajoby práce164,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32396

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.