Title: Noční makrolepidoptera lokality "Střelnice" u města Horní Bříza
Other Titles: Night Macrolepidoptera of the "Střelnice" locality near the village Horní Bříza
Authors: Walter, Jan
Advisor: Mergl Michal, Prof. RNDr. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32405
Keywords: motýli;lepidoptera;západní čechy;inventarizace;světelný lapač
Keywords in different language: butterflies;lepidoptera;west bohemia;faunictic record;light trap.
Abstract: Bakalářská práce se zabývá inventarizačním průzkumem tzv. velkých nočních motýlů na lokalitě lesní střelnice v Horní Bříze. Odchyt byl proveden od 4. března 2017 do 7. listopadu 2017 pomocí světelného lapače a osvětleného bílého plátna. Celkem bylo zjištěno 1780 jedinců ve 209 druzích, které přísluší do 10 čeledí. Z tohoto počtu můžeme v červeném seznamu bezobratlých nalézt čtrnáct druhů.
Abstract in different language: The results of a faunistic survey of night moths (Macrolepidoptera) in the forest shooting range near the village Horní Bříza from March to November in 2017 are summarized in this bachelor thesis. It is the first inventarisation research of this locality. In this period was detected 209 species of moths of 10 different families. Fourteen species belong to the red list of threatened species of the Czech Republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace JW.pdfPlný text práce3,82 MBAdobe PDFView/Open
Walter V.pdfPosudek vedoucího práce461,86 kBAdobe PDFView/Open
Walter O.pdfPosudek oponenta práce338,75 kBAdobe PDFView/Open
Walter P.pdfPrůběh obhajoby práce173,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32405

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.