Title: Obtížnost testových otázek ve výuce zeměpisu na základní škole nebo nižším stupni gymnázia
Other Titles: Difficulty of test questions in geography in elementary school or lower level of grammar school
Authors: Štochl, Vojtěch
Advisor: Stacke Václav, RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32407
Keywords: aspekt;testová otázka;didaktický test;obtížnost
Keywords in different language: aspect;test question;didactic test;difficulty
Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na testování žáků nižšího stupně gymnázia Václava Hraběte v Hořovicích.Hlavním cílem práce je zjistit, jaký efekt mají aspekty ovlivňující obtížnost testových úloh, na žáka. Jak se tyto efekty podepisují na celkovém výsledku testů.V práci jsou popsány jednotlivé aspekty a způsob vytváření jednotlivých testů. Pomocí těchto testů vzniká základní srovnání aspektů. Jednotlivé aspekty jsou subjektivně hodnoceny žáky a jejich vyučujícími. Je zjištěna závislost mezi úspěšným řešením otázek a jejich subjektivním hodnocení. Je zde uvedena důležitost jednotlivých aspektů v rámci ovlivnění obtížnosti.
Abstract in different language: This bachelor thesis focuses on the testing of pupils of the lower grade of grammar school Václav Hrabě in Hořovice. The individual aspects and the way of creating individual tests are described in the thesis. How these results are signed on the overall test result. These tests give rise to a basic comparison of the aspects. Individual aspects are subjectively evaluated by pupils and their teachers. There is dependence between the successful solution of the questions and their subjective evaluation. Here is the importance of the individual aspects in the context of affecting difficulty.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stochl_BP_Final.pdfPlný text práce5,2 MBAdobe PDFView/Open
Stochl V.pdfPosudek vedoucího práce668,51 kBAdobe PDFView/Open
Stochl O.pdfPosudek oponenta práce954,37 kBAdobe PDFView/Open
Stochl P.pdfPrůběh obhajoby práce148,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32407

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.