Title: Vývoj sídla Nové Sedlo od počátku 20. století do současnosti
Other Titles: The development of the seat Nové Sedlo from the 20th century to the present
Authors: Machulka, Jiří
Advisor: Novotná Marie, Doc. RNDr. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32408
Keywords: sídlo;nové sedlo;vývoj;mapy
Keywords in different language: seat;nove sedlo;development;maps
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá vývojem sídla Nové Sedlo od 20. století do současnosti. Sídlo Nové Sedlo se nachází v Karlovarském kraji v okrese Sokolov. Hlavním cílem bakalářské práce je vystihnout, jak se Nové Sedlo vyvíjelo v čase a k jakým změnám docházelo od 20. století do současnosti. Jedná se především o změny v počtu a struktuře obyvatel, změny ve struktuře, vývoji a funkčnosti sídla. Jednou z kapitol této práce je také mapová analýza, kde byly porovnány změny z jednotlivých ortofotomap.
Abstract in different language: This bachelor's thesis is concerned of the development of the seat Nove Sedlo from the 20th century to the present. The seat Nove Sedlo is located in the Karlovy Vary region in the Sokolov district. Main goal of this work is analyze the town´s evolution in time and finding of changes which happened in period from 20th century to present. Usually these changes are related to number and structure of inhabitants, development or function of residency. One of chapters is analyze of maps where is compared changes from ortophotographical pictures.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Machulka 2018.pdfPlný text práce3,36 MBAdobe PDFView/Open
Machulka O.pdfPosudek oponenta práce779 kBAdobe PDFView/Open
Machulka V.pdfPosudek vedoucího práce849,66 kBAdobe PDFView/Open
Machulka P.pdfPrůběh obhajoby práce189,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32408

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.