Název: Notářství v Praze v letech 1949 - 1989
Další názvy: Notaries in Prague 1949 - 1989
Autoři: Humpolcová, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Balík, Stanislav
Oponent: Valentová, Vendulka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3243
Klíčová slova: notář;veřejný notariát;státní notářství;řízení;agenda;registrace smluv;notářský zápis;dědictví;právní úpravy;osobnosti;listiny
Klíčová slova v dalším jazyce: notary;public notary;process;agenda;registration of contract;notary´s record;heritage;legislation;personalities;instruments
Abstrakt: Tato práce se zabývá vývojem notářství v Praze v letech 1949 - 1989. Zahrnuje tradiční agendu a pojetí notářství ve stručném historickém vývoji, vývoj jednotlivých právních úprav v letech 1949 - 1989, organizaci, vybranou agendu notářské činnosti a v krátkosti i vzpomínky a zkušenosti vybraných notářů uřadujících v Praze.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with Notaries in Prague in 1949 - 1989. There is outlined agenda of this notarie´s institute and its changes, the notary in the brief historical development,the legislationes, the organization of the state notary and personal experiences and memories of notaries working like the notary.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace HUMPOLCOVA.pdfPlný text práce38,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP - Humpolcova L..pdfPosudek vedoucího práce53,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Humpolcova L..pdfPosudek oponenta práce65,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Humpolcova L..pdfPrůběh obhajoby práce56,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3243

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.