Title: Notářství v Praze v letech 1949 - 1989
Other Titles: Notaries in Prague 1949 - 1989
Authors: Humpolcová, Lenka
Advisor: Balík, Stanislav
Referee: Valentová, Vendulka
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3243
Keywords: notář;veřejný notariát;státní notářství;řízení;agenda;registrace smluv;notářský zápis;dědictví;právní úpravy;osobnosti;listiny
Keywords in different language: notary;public notary;process;agenda;registration of contract;notary´s record;heritage;legislation;personalities;instruments
Abstract: Tato práce se zabývá vývojem notářství v Praze v letech 1949 - 1989. Zahrnuje tradiční agendu a pojetí notářství ve stručném historickém vývoji, vývoj jednotlivých právních úprav v letech 1949 - 1989, organizaci, vybranou agendu notářské činnosti a v krátkosti i vzpomínky a zkušenosti vybraných notářů uřadujících v Praze.
Abstract in different language: This thesis deals with Notaries in Prague in 1949 - 1989. There is outlined agenda of this notarie´s institute and its changes, the notary in the brief historical development,the legislationes, the organization of the state notary and personal experiences and memories of notaries working like the notary.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace HUMPOLCOVA.pdfPlný text práce38,22 MBAdobe PDFView/Open
DP - Humpolcova L..pdfPosudek vedoucího práce53,75 kBAdobe PDFView/Open
OP - Humpolcova L..pdfPosudek oponenta práce65,08 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Humpolcova L..pdfPrůběh obhajoby práce56,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3243

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.