Title: Vývoj horního práva v 19.století
Other Titles: Development of mining law in the 19th century
Authors: Nelibová, Hana
Advisor: Jánošíková, Petra
Referee: Valentová, Vendulka
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3244
Keywords: horní právo;Obecný horní zákon;české horní právo;hornictví;báňská správa;kodifikace horního práva
Keywords in different language: mining law;the General mining law;czech mining law;mining;mining authorities;codification of mining law
Abstract: Významná kodifikace horního práva v 19. století, která ovlivnila další vývoj horního práva. Pro pochopení horního práva v 19. století je potřeba poznat jeho historický vývoj. Ius regale montanorum představoval základní normu feudálního báňského práva českých zemí. Díky průmyslové revoluci a nástupu uhlí jako hlavního těžebního nerostu je potřeba změny horní legislativy. Nejdůležitějším předpisem je obecný horní zákon z roku 1854. Velké změny v 19. století spojené s hornictvím se týkají také organizace státní báňské správy.
Abstract in different language: Important codification of mining law in the 19th century, which influenced the further development of the mining law. For understanding the mining law in the 19th century, knowing the historical development is required. Ius regale montanorum represented a basic form of feudal mining law in the Czech counties. Thanks of the industrial revolution and the commencement of mining the coal as the main mining mineral, there was a need of change in the mining legislation. The most important law rule was the General mining law, published in 1854. Big changes in the 19th century relied to the mining, concerned also the organization of state mining authorities.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Vyvoj horniho prava v 19. stoleti, Hana Nelibova.pdfPlný text práce391,35 kBAdobe PDFView/Open
DP - Nelibova H..pdfPosudek vedoucího práce46,72 kBAdobe PDFView/Open
OP - Nelibova H..pdfPosudek oponenta práce77,3 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Nelibova H..pdfPrůběh obhajoby práce57,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3244

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.