Title: Ručení za závazky v českém zemském a městském právu do počátku 17. století
Other Titles: Liability for the obligations of the Czech Provincial and municipal law in the early 17th century
Authors: Skopový, Štěpán
Advisor: Lojek Antonín, JUDr. Ph.D.
Referee: Adamová Karolina, Prof. JUDr. PhDr. DSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32445
Keywords: ručení za závazky;zemské právo;městské právo;země koruny české
Keywords in different language: liability for commitments;land law;city law;lands of the czech crown
Abstract: Cílem diplomové práce je představit podrobněji typy ručení za závazky v zemském a městském právu a jejich postupný vývoj. Zároveň jsou v diplomové práci předloženy jednotlivé právní předpisy s touto problematikou související a je proveden jejich juristický rozbor.
Abstract in different language: The aim of the diploma thesis is to introduce in more detail the types of liability for the obligations in the provincial and municipal law and their gradual development. At the same time, the diploma thesis presents individual legal regulations related to this issue and their legal analysis is carried out.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Stepan_Skopovy.pdfPlný text práce680,11 kBAdobe PDFView/Open
DP - Skopovy Stepan.pdfPosudek vedoucího práce39,6 kBAdobe PDFView/Open
OP - Skopovy Stepan.pdfPosudek oponenta práce34,39 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Skopovy Stepan.pdfPrůběh obhajoby práce41,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32445

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.