Title: Právnické vzdělání 16. až 18. století
Other Titles: Legal education of the 16th to 18th centuries
Authors: Koudelková, Iveta
Advisor: Lojek Antonín, JUDr. Ph.D.
Referee: Valentová Vendulka, JUDr. et Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32446
Keywords: právnické vzdělání;právnická škola;karlova univerzita;pránická fakulta v praze;právnické profese;právníci
Keywords in different language: legal education;law school;charles university;faculty of law in prague;law professions;lawyers
Abstract: Tato diplomová práce pojednává o právnickém vzdělán od začátku 16. století, do konce 18. století. V první kapitole se zaměřuje na právnické profese a podmínky jejich výkonu. Druhá kapitola hovoří o právnické fakultě v Praze, jejím vývoji v tomto období a také o vyučovaných předmětech, požadovaných zkouškách a titulech, které byly v této době udělovány. Také o právních předpisech, které chod právnické fakulty ovlivnily. A poslední kapitola představuje několik významných osobností, které se zabývaly právem.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with legal education from the beginning of the 16th century until the end of the 18th century. The first chapter focuses on legal professions and the conditions of their performance. The second chapter speaks about the Faculty of Law in Prague, its development during this period as well as about the subjects taught, the required examinations and the titles that were awarded at that time. Also about the legal regulations influenced by the law faculty. And the last chapter presents several important personalities who have dealt with the law.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doplomka2.pdfPlný text práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
DP - Koudelkova Iveta.pdfPosudek vedoucího práce45,44 kBAdobe PDFView/Open
OP - Koudelkova Iveta.pdfPosudek oponenta práce40,09 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Koudelkova Iveta.pdfPrůběh obhajoby práce40,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32446

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.