Title: Vývoj a postavení prokuratury po únoru 1948
Other Titles: Development and Position of Prosecutor's office after February 1948
Authors: Hájková, Michaela
Advisor: Knoll Vilém, JUDr. Ph.D.
Referee: Valentová Vendulka, JUDr. et Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32447
Keywords: prokuratura;generální prokuratura;státní prokuratura;státní soud;všeobecný dozor;politické procesy;únor 1948;komunismus
Keywords in different language: prosecutor's office;main prosecutor's office;state prosecutor's office;state court;general supervision;political trials;february 1948;communism
Abstract: Diplomová práce pojednává o vývoji a postavení prokuratury, věnuje se zejména organizaci prokuratury, popisuje vybrané pravomoci prokuratury a činnost státních prokurátorů.
Abstract in different language: The thesis deals with the development and position of the Prosecutor's Office, especially with the organization of the Prosecutor's Office, the selected powers of the Prosecutor's Office and the activities of the State Prosecutors.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Hajkova.pdfPlný text práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
OP - Hajkova Michaela.pdfPosudek oponenta práce72,52 kBAdobe PDFView/Open
DP - Hajkova Michaela.pdfPosudek vedoucího práce55,19 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Hajkova Michaela.pdfPrůběh obhajoby práce42,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32447

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.