Title: Historický exkurz dědického práva se zaměřením na komparaci nového občanského zákoníku s ABGB
Other Titles: Historical excursion of inheritance law with a view to comparing a new civil law with ABGB
Authors: Holý, Zdeněk
Advisor: Valentová Vendulka, JUDr. et Mgr. Ph.D.
Referee: Lojek Antonín, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32449
Keywords: dědické právo;historický vývoj;komparace;všeobecný občanský zákoník;nový občanský zákoník
Keywords in different language: inheritance law;historical development;comparison;general civil code;new civil code
Abstract: Diplomová práce se zabývá vývojem dědického práva, se zaměřením na komparaci ABGB s NOZ. V konkrétních kapitolách práce obsahuje jednak charakteristické rysy jednotlivých úprav a dále rozdíly mezi jednotlivými úpravami. Hlavním tématem diplomové práce, je rozbor úpravy dědického práva ve Všeobecném občanském zákoníku a rozbor úpravy dědického práva v současném Občanském zákoníku, přičemž hlavním cílem diplomové práce je zjistit do jaké míry jsou tyto úpravy shodné a naopak v čem se odlišují.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the development of inheritance law, focusing on the comparison of ABGB with NOZ. In the specific chapters of the thesis, it contains on the one hand the characteristic features of the individual legislations and the differences between these. The main theme of the diploma thesis is the analysis of the regulation of the inheritance law in the General civil code and the analysis of the regulation of the inheritance law in the current civil code, while the main aim of the diploma thesis is to find out to what extent these legislations are the same and to what extent they differ.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace-Zdenek Holy (1).pdfPlný text práce821,86 kBAdobe PDFView/Open
OP Holy Zdenek.pdfPosudek oponenta práce49,24 kBAdobe PDFView/Open
DP - Holy Zdenek.pdfPosudek vedoucího práce60,11 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Holy Zdenek,pdf.pdfPrůběh obhajoby práce42,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32449

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.