Název: Financování církví a náboženských společností
Další názvy: Funding of churches and religious societies
Autoři: Stukbauer, Petr
Vedoucí práce/školitel: Valeš, Václav
Oponent: Hrdina, Antonín
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3245
Klíčová slova: církve;náboženské společnosti;financování;katolická církev;státy;restituce
Klíčová slova v dalším jazyce: churches;religious societies;financing;catholic church;states;restitution
Abstrakt: Existuje několik modelů vztahu mezi církvemi, náboženskými společnostmi (dále CNS) a státem. Ve své diplomové práci jsem se věnoval tomu, jak se tento vztah odrážel ve financování CNS a jak se vyvíjel od 9. století do současnosti na území ČR. Zaměřil jsem se na konfesněprávní úpravu a zmínil i kanonickou. Popsal jsem platnou i připravovanou legislativu v ČR a dotkl se restitucí církevního majetku. Zabýval jsem se také úpravou systémů, které k financování CNS používají v jiných státech Evropy a v USA. Nakonec jsem se zamyslel nad možnou právní úpravou z hlediska de lege ferenda.
Abstrakt v dalším jazyce: There are several models of the relationship between churches, religious societies (followed only as CRS) and state. I have devoted to the evolution of the relation between state and CRS from the 9th century to the present in our country in my diploma thesis. I have focused on the religious-legal regulations and also mentioned some canonic law. I have mentioned the tax allowances at the end of this part of diploma thesis. Other systems of funding of the churches and the religious societies in Europe and in United States of America are described enclosure. I have suggested and described the tax assignation as an improvement of the funding of Churches in the Czech Republic in the end.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace (Petr Stukbauer).pdfPlný text práce660,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP - Stukbauer P..pdfPosudek vedoucího práce59,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Stukbauer P..pdfPosudek oponenta práce62,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Stukbauer P..pdfPrůběh obhajoby práce45,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3245

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.