Title: Právo spolčovací a shromažďovací v 2. pol. 19. století a jeho recepce do právního řádu 1. ČSR
Other Titles: Confederation and assembly law in the 2nd half of the 19th century and its reception in the legal order 1. Czechoslovakia
Authors: Jareš, Radek
Advisor: Lojek Antonín, JUDr. Ph.D.
Referee: Adamová Karolina, Prof. JUDr. PhDr. DSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32452
Keywords: právo shromažďovací;spolky;první československá republika
Keywords in different language: societies;the first czechoslovak republic;assembly law
Abstract: Cílem mé diplomové práce bylo představení relevantních právních předpisů v oblasti práva shromažďovacího a spolkového od druhé poloviny 19. století po období první Československé republiky. V předkládané práci byl u nejdůležitějších právních předpisů proveden juristický rozbor.
Abstract in different language: The aim of my diploma thesis was to introduce relevant legal regulations in the field of assembly and federal law from the second half of the 19th century to the period of the first Czechoslovak Republic. In the present work, a legal analysis has been carried out in the most important legal regulations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shromazdovaci a spolkove pravo konecna.pdfPlný text práce394,27 kBAdobe PDFView/Open
DP - Jares Radek.pdfPosudek vedoucího práce35,5 kBAdobe PDFView/Open
OP - Jares Radek.pdfPosudek oponenta práce38,82 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Jares Radek.pdfPrůběh obhajoby práce43,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32452

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.