Název: Okresní soud, advokáti a notáři v Rychnově nad Kněžnou v období mezi dvěma světovými válkami
Další názvy: DISTRICT COURT, ADVOCATES AND PUBLIC NOTARIES IN RYCHNOV NAD KNĚŽNOU IN BETWEEN WORLD WAR I. AND WORLD WAR II.
Autoři: Pecháček, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Balík, Stanislav
Oponent: Valentová, Vendulka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3248
Klíčová slova: soud;notáři;advokáti;První republika;notářské repertorium;žaloba
Klíčová slova v dalším jazyce: court;notaries;advocates;the First Republic;repertory of the notarial;sue
Abstrakt: Práce pojednává o činnosti okresního soudu, notářů a advokátů v Rychnově nad Kněžnou v období mezi dvěma světovými válkami. Dále se zabývá soukromým životem advokátů a jejich vlivem na tehdejší společnost. Je doplněna o bohaté přílohy a celkově se snaží o utvoření náhledu na život občanů s právnickým vzděláním v období první republiky.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the activities of the District Court, notaries and lawyers in Rychnov nad Kněžnou in the period between World War I. and World War II. Furthermore it deals with life of advocates and their influence on society. It is complemented by the rich attachments and generally tries to form a view on the lives of legaly educated citizens in the First Republic.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bc. Ondrej Pechacek,Okresni soud, advokati a notari v Rychnove nad Kneznou v obdobi mezi dvema svetovymi valkami, 2012, Pravo a pravni veda.pdfPlný text práce5,55 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP - Pechacek Ol.pdfPosudek vedoucího práce59,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Pechacek O..pdfPosudek oponenta práce95,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Pechacek O..pdfPrůběh obhajoby práce58,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3248

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.