Title: Vývoj československého vojenského trestního práva 1918-1989
Other Titles: Development of the Czechoslovak military criminal law 1918-1989
Authors: Krupička, Štěpán
Advisor: Knoll, Vilém
Referee: Soukup, Ladislav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3249
Keywords: vojenské trestní právo;vývoj;unifikace;Československo;novelizace
Keywords in different language: military criminal law;development;unification;Czechoslovakia;the amendment
Abstract: Práce se zabývá vývojem vojenského trestního práva hmotného v průběhu existence samostatného Československa. Ten začal recepcí práva Rakousko-Uherského a jeho postupnými změnami, směřujícími jednak k přizpůsobení tohoto právního odvětví podmínkám nového státu a dále pak pokusy o jeho unifikaci. Tomu na krátko učinilo přítrž vypuknutí druhé světové války. Následná změna politického režimu urychlila proces unifikace práva, když se představitelé komunistické strany rozhodli provést kompletní novelizaci právního řádu v rámci tzv. právnické dvouletky. Během dvou let se tak sjednotilo vojenské a občanské trestní právo do jednoho zákoníku. Následovalo desetiletí relativního legislativního klidu, kdy trestní právo prodělalo pouze několik malých změn až do doby přijetí nové ústavy,což nastartovalo opětovnou novelizaci trestního práva, na jejímž konci stál trestní zákoník platný až do nedávné doby. Celá práce je zakončena vyzdvihnutím hlavních rozdílů v úpravě vojenského trestního práva v letech 1938 a 1989.
Abstract in different language: This work covers developments in Czechoslovak military criminal law between 1918 and 1989, focused especially on two separate periods, 1918-1938 and 1948-1989, or the First Republic and the Communist state respectively. The developments which took place during the Second World War and shortly thereafter are also covered in two chapters. The work concludes by comparing the states of affairs at the end of both periods, i.e. in 1938 and 1989.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Krupicka.pdfPlný text práce883,03 kBAdobe PDFView/Open
DP - Krupicka Stepan.pdfPosudek vedoucího práce69,47 kBAdobe PDFView/Open
OP - Krupicka Stepan.pdfPosudek oponenta práce42,11 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Krupicka Stepan.pdfPrůběh obhajoby práce67,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3249

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.