Title: Obraz Česka a Německa mezi českými mladistvými
Other Titles: The Image of the Czech Republic and Germany among young Czech people
Authors: Míšková, Jana
Advisor: Höppnerová Věra, Prof. PhDr. DrSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32528
Keywords: stereotypy;autostereotypy;heterostereotypy;česko;německo;mládež
Keywords in different language: worldview;autostereotypes;heterostereotypes;czech republic;germany;youngsters
Abstract: Tématem předložené diplomové práce je Obraz Česka a Německa české mládeže. Bylo stanoveno několik cílů práce, kterých bylo dosaženo na základě dotazníkového šetření. V teoretické části byl vysvětlen koncept "obrazů světa" a pojmy národní kultura a kulturní standardy. Dále zde byly uvedeny konkrétní české a německé kulturní standardy. Praktická část prezentuje výsledky výzkumu prováděného v únoru 2018 mezi českou mládeží ve věku 17-20 let. Jednalo se o žáky závěrečných ročníků na gymnáziích, středních odborných školách a odborných učilištích v Plzni. Byly zkoumány představy a názory české mládeže týkající se Česka a Čechů (autostereotypy) a Německa a Němců (heterostereotypy).
Abstract in different language: The topic of this thesis is The Image of the Czech Republic and Germany among young Czech people. Several goals have been set, which will be evaluated on the basis of a questionnaire survey. In the theoretical part the concept of the worldview is clarified and the concept of the national culture and cultural standards is described, followed by Czech and German cultural standards. Practical part of the thesis presents the results of a research done in 2018 among young Czech people at the age of 17-20, who attended grammar schools, secondary schools and vocational schools in Pilsen. In the survey the youngsters were asked about their conceptions and notions concerning their self-image as young Czechs (Autostereotypes) and about their conceptions of Germany and the Germans (Heterostereotypes). This is related to confirm or disprove previously stated hypotheses.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Miskova.pdfPlný text práce815,56 kBAdobe PDFView/Open
Miskova_vp.pdfPosudek vedoucího práce1,42 MBAdobe PDFView/Open
Miskova_op.pdfPosudek oponenta práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
Miskova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce384,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32528

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.