Název: Vývoj českého vodního práva za první republiky
Další názvy: The development of water law of the Czech Republic for the first
Autoři: Vondrušková, Monika
Vedoucí práce/školitel: Adamová, Karolina
Oponent: Soukup, Ladislav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3253
Klíčová slova: vodní právo;historie vodního práva;druhy vod;koncese;zákon č. 71/1870 čes. z. z.;vodní stavby;vodní fond;daň z vodní síly;vodní knihy;vyvlastnění soukromých vod
Klíčová slova v dalším jazyce: Water law;history of water law;types of water;concession;71/1870;water works;water fund;tax on water power;water books;expropriation of private water
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá vodním právem za první republiky. Práce je rozdělena do dvou částí a šesti kapitol. Zaměřila jsem se na počátky vodního práva v Československu i na vývoj právní úpravy po roce 1920. Dále zde rozebírám jednotlivé zákony, které byly v tomto období vydány.
Abstrakt v dalším jazyce: In my diploma paper I am dealing with water law. This thesis is divided in two parts and six chapters. I focused on the origins of water rights in Czechoslovakia and on the development of legislation after 1920. Then I analyzed the various laws that were approved during this period.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Dimplomkaa.pdfPlný text práce856,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP - Vondruskova M..pdfPosudek vedoucího práce54,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Vondruskova M..pdfPosudek oponenta práce39,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Vondruskova M..pdfPrůběh obhajoby práce57,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3253

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.