Název: Místní lidové soudy v Trutnově (1961 - 1969)
Další názvy: Local people's courts in Trutnov (1961-1969)
Autoři: Jarolínová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Beránek, Petr
Oponent: Valentová, Vendulka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3255
Klíčová slova: místní lidový soud;Trutnov;Místní lidový soudy v Trutnově;Místní lidový soud při MěNV v Trutnově;Místní lidový soud při ČSD v Trutnově
Klíčová slova v dalším jazyce: local people's court;Trutnov;Local people's court in Trutnov;Local people's court by town's national committee in Trutnov;Local people's court by Czechoslovak state railways in Trutnov
Abstrakt: Tato práce se zabývá existencí místních lidových soudů v Trutnově od jejich ustavení v roce 1961 až po zánik v roce 1969. Po obecném pojednání o vývoji soudnictví v 60.letech 20. století v Československu, je pozornost zaměřena na místní lidové soudy, konkrétně na jejich vznik, vývoj a charakter činnosti. Práce se snaží z dochovaných písemností podat ucelený obraz fungování Místního lidového soudu při Městském národním výboru v Trutnově a Místního lidového soudu při ČSD v Trutnově. Pozornost je věnována především jejich věcné působnosti, rozhodovací činnosti a personálnímu obsazení. Závěrečná kapitola je zaměřena na reakce tehdejší společnosti na projednávaná provinění a méně závažné trestné činy.
Abstrakt v dalším jazyce: Topic of this thesis is the existence of Local People's Courts in Trutnov in the time from their establishment in 1961 to termination in 1969. After general overview of the judiciary in Czechoslovakia during 1960's is the main focus of the thesis aimed on the local people's courts, especially their establishment, progress and activity. The thesis tries to show complete image of the functioning of Local People's Court by the Town's National Committee in Trutnov and Local People's Court by The Czechoslovak State Railways in Trutnov based on extant archives. The last chapter is focused on the response of the then society to offenses and less serious crimes heard at the court.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace. Veronika Jarolinova..pdfPlný text práce2,49 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP - Jarolinova V..pdfPosudek vedoucího práce78,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Jarolinova V..pdfPosudek oponenta práce33,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PR - Jarolinova V..pdfPrůběh obhajoby práce61,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3255

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.