Title: Krize česko-slovenských vztahů v 60. létech 20. století - od socialistické ústavy k československé federaci (1960-1969)
Other Titles: The crisis of Czech-Slovak relations in the 60 years of the 20th century - from the socialist constitution of the Czechoslovak Federation (1960-1969)
Authors: Šmucr, Jakub
Advisor: Beránek, Petr
Referee: Valentová, Vendulka
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3256
Keywords: Košický vládní program;Ústava 9. května;socialistická ústava;slovenské ústavní orgány;slovenský nacionalismus;federativní snahy;ústavní zákon;komunistická strana;stranické vedení;vztah Čechů a Slováků
Keywords in different language: Košice government programme;Constitution of the 9th May;socialist constitution;slovak constitutional parts;slovak nationalism;federal efforts;constitutional law;Communist party;party leadership;relationship of Czechs and Slovaks
Abstract: Práce zpracovává problematiku poválečných vztahů Čechů a Slováků z hlediska vývoje ústavnosti v socialistickém Československu.
Abstract in different language: The Thesis´s about the problems of post-war relations between Czechs and Slovaks in terms of constitution´s development of socialist Czechoslovakia.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jakub_Smucr_diplomova_prace.pdfPlný text práce783,4 kBAdobe PDFView/Open
DP - Smucr Jakub.pdfPosudek vedoucího práce86,16 kBAdobe PDFView/Open
OP - Smucr Jakub.pdfPosudek oponenta práce53,86 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Smucr Jakub.pdfPrůběh obhajoby práce63,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3256

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.