Název: Krize česko-slovenských vztahů v 60. létech 20. století - od socialistické ústavy k československé federaci (1960-1969)
Další názvy: The crisis of Czech-Slovak relations in the 60 years of the 20th century - from the socialist constitution of the Czechoslovak Federation (1960-1969)
Autoři: Šmucr, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Beránek, Petr
Oponent: Valentová, Vendulka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3256
Klíčová slova: Košický vládní program;Ústava 9. května;socialistická ústava;slovenské ústavní orgány;slovenský nacionalismus;federativní snahy;ústavní zákon;komunistická strana;stranické vedení;vztah Čechů a Slováků
Klíčová slova v dalším jazyce: Košice government programme;Constitution of the 9th May;socialist constitution;slovak constitutional parts;slovak nationalism;federal efforts;constitutional law;Communist party;party leadership;relationship of Czechs and Slovaks
Abstrakt: Práce zpracovává problematiku poválečných vztahů Čechů a Slováků z hlediska vývoje ústavnosti v socialistickém Československu.
Abstrakt v dalším jazyce: The Thesis´s about the problems of post-war relations between Czechs and Slovaks in terms of constitution´s development of socialist Czechoslovakia.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KPD) / Theses (DLH)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Jakub_Smucr_diplomova_prace.pdfPlný text práce783,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP - Smucr Jakub.pdfPosudek vedoucího práce86,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Smucr Jakub.pdfPosudek oponenta práce53,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Smucr Jakub.pdfPrůběh obhajoby práce63,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3256

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.