Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorEgerová Dana, Doc. PaedDr. Ph.D.
dc.contributor.authorNová, Lýdie
dc.contributor.refereeNosková Marta, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2018-6-5
dc.date.accessioned2019-03-15T10:20:11Z-
dc.date.available2017-10-23
dc.date.available2019-03-15T10:20:11Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-4-17
dc.identifier74684
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32561
dc.description.abstractTématem bakalářské práce je motivace a spokojenost zaměstnanců v KS-Europe s.r.o. Cílem této práce je zhodnotit motivaci a spokojenost zaměstnanců ve zvolené organizaci a navrhnout opatření pro zlepšení v dané oblasti. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy motivace, pracovní motivace a pracovní spokojenost. Praktická část obsahuje charakteristiku organizace a jsou zde popsány současné nástroje k motivování zaměstnanců v dané oblasti. Dále jsou prezentovány výsledky dotazníkového šetření a jejich zhodnocení. Na základě zhodnocení dotazníkového šetření a interních materiálů je závěrečná kapitola věnována navrženým opatřením ke zlepšení.cs
dc.format70 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmotivacecs
dc.subjectpracovní motivacecs
dc.subjectpracovní spokojenostcs
dc.subjectks-europe s.r.o.cs
dc.titleMotivace a spokojenost zaměstnanců v organizacics
dc.title.alternativeThe Motivation and Satisfaction of Employees at an Organizationen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe subject of the bachelor thesis is the motivation and satisfaction of employees at KS-Europe s.r.o. The aim of this thesis is to evaluate motivation and satisfaction of employees at selected organization and suggest measures to improve the area. This study is divided into theoretical and practical part. The theoretical part defines the basic concepts of motivation, work motivation and job satisfaction. The practical part contains the characteristics of the organization and describes the current tools for motivating employees in the given area. The results of the questionnaire survey and their evaluation are presented. Based on the evaluation of the questionnaire survey and internal materials, the final chapter is devoted to the proposed improvement measures.en
dc.subject.translatedmotivationen
dc.subject.translatedwork motivationen
dc.subject.translatedjob satisfactionen
dc.subject.translatedks-europe s.r.o.en
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Motivace a spokojenost zamestnancu v organizaci.pdfPlný text práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
BP-Nova-VP.pdfPosudek vedoucího práce645,31 kBAdobe PDFView/Open
BP-Nova-OP.pdfPosudek oponenta práce527,77 kBAdobe PDFView/Open
Nova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce120,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32561

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.