Title: Vzdělávání v organizaci při práci a mimo práci
Other Titles: Training on the job and off the job in an organization
Authors: Rýgl, Pavel
Advisor: Jermář Milan, PhDr. Ph.D.
Referee: Egerová Dana, Doc. PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32567
Keywords: vzdělávání;metody vzdělávání;hasičský záchranný sbor;příslušník;odborná způsobilost;odborná příprava
Keywords in different language: education;methods of education;fire department;professional competence;training
Abstract: Předložená práce je zaměřena na vzdělávací proces a vzdělávací metody, které jsou zkoumány v organizaci Hasičského záchranného sboru České republiky. Speciálně se zaměřuje na příslušníky zařazené v jednotkách požární ochrany, jejich odbornou způsobilost a odbornou přípravu včetně nastaveného systému pravidelného přezkušování. Rozbor stávajícího stavu společně s dotazníkovým šetřením vyvozuje pozitivní a negativní aspekty ve vzdělávání, z kterých jsou navrhnuta doporučení pro organizaci.
Abstract in different language: The presented work is focused on the educational process and educational methods, which are examined at the organization of the Fire department of the Czech Republic. It specially focuses on the components of professional firefighters. An analysis of the current state, together with the questionnaire survey, draws positive and negative aspects of education from which recommendations for the organization are proposed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vzdelavani v organizaci pri praci a mimo praci_PR.pdfPlný text práce2,28 MBAdobe PDFView/Open
BP-Rygl-OP.pdfPosudek oponenta práce609,7 kBAdobe PDFView/Open
BP-Rygl-VP.pdfPosudek vedoucího práce545,94 kBAdobe PDFView/Open
Rygl - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce220,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32567

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.