Title: Řízení vztahů se zákazníkem a jeho význam pro posílení konkurenceschopnosti podniku
Other Titles: Customer relationship management and its importance for strengthening the company's competitiveness
Authors: Říha, Zdeněk
Advisor: Čížek Petr, Ing. Ph.D., M.A.
Referee: Taušl Procházková Petra, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32568
Keywords: řízení vztahů se zákazníky;sponzoring;konkurenceschopnost
Keywords in different language: customer relationship management;sponsorship;competitiveness
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá řízením vztahů se zákazníky a jeho vlivem na konkurenceschopnost podniku. V rámci zjednodušení tohoto obsáhlého tématu postupně přechází pozornost pouze na jednu jeho část a to na sponzoring. K praktické části poskytla informace společnost Gambrinus, která v minulosti sponzorovala například českou fotbalovou ligu nebo současný projekt Kopeme za fotbal. V průběhu celé práce je kladen důraz na vnímání přínosů na straně sponzora. Dále jsou analyzovány důvody výběru jednotlivých sponzorovaných akcí či institucí a jejich vliv na konkurenceschopnost podniku. Společnost Gambrinus není samostatnou firmou, nýbrž spadá z pohledu obchodního rejstříku společně s řadou dalších značek pod společnost Plzeňský Prazdroj, a.s., proto byly analyzovány výhody i nevýhody používání více obchodních značek v rámci jednoho podniku. V neposlední řadě pak byly zkoumány i rizika sponzoringu vzhledem k oblasti působení zvolené firmy Gambrinus, která vyrábí pivo.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with customer relationship management and its importance for the company's competitiveness. Due to simplification of this comprehensive topic the scope of the thesis is focused only one part, namely sponsorship. Information for the practical part was provided by company Gambrinus, which has been sponsoring Czech football league or the present sport project Kopeme za fotbal. The thesis is focused on the analysis of benefits of the sponsorship. I also analyze the reasons for choosing particular sponsored events or institutions and its importance for the company's competitiveness. Gambrinus is not a standalone company, but it is part of Pilsen Prazdroj. Therefore the advantages and disadvantages of using multiple business brands in one company were analyzed. Last but not least the risk of sponsorship were investigated in context of business field of company producing beer.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Riha bakalarska prace.pdfPlný text práce1,54 MBAdobe PDFView/Open
BP-Riha-OP.pdfPosudek oponenta práce605,12 kBAdobe PDFView/Open
BP-Riha-VP.pdfPosudek vedoucího práce647,27 kBAdobe PDFView/Open
Riha - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce147,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32568

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.