Název: Trestní právo správní v ČSR po roce 1948
Další názvy: Administrative criminal law in Czechoslovakia after 1948
Autoři: Stöhrová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Adamová, Karolina
Oponent: Valentová, Vendulka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3257
Klíčová slova: trestní právo správní;právnická dvouletka;řízení;Sovětský svaz;trestní zákon správní;trestní řád správní;správní delikt
Klíčová slova v dalším jazyce: administrative area of criminal law;legal biennial;process;Soviet Union;Act. No. 88/1950 Coll. Criminal Administrative Code;Act No. 89/1950 Coll. Administrative Rules of Criminal Procedure
Abstrakt: Předmět mé pozornosti v rámci této práce se upíná na oblast správního práva trestního, které upravuje zejména problematiku přestupků a řízení o nich. Ačkoliv přestupkové právo je problematikou stále aktuální, tedy současnou, mým cílem bylo o něm pojednat v poněkud historických souvislostech. Chtěla jsem poukázat na kořeny tohoto odvětví, od kterých se postupně začaly vyvíjet instituty trestního práva správního, které se v upravené formě používají dodnes.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with an administrative area of criminal law, which governs the issue of particular offenses and proceedings of them. Although the infractions act is an issue right up to date, my goal was to treat it in a historical context. I wanted to point out the roots of the (legal) branch, from which gradually began to develop criminal justice administrative institutes that are used in modified form by today.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova prace trestni pravo spravni.pdfPlný text práce563,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP - Stohrova V..pdfPosudek vedoucího práce35,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Stohrova V..pdfPosudek oponenta práce40,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Srohrova V..pdfPrůběh obhajoby práce61,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3257

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.