Title: Trestní právo správní v ČSR po roce 1948
Other Titles: Administrative criminal law in Czechoslovakia after 1948
Authors: Stöhrová, Veronika
Advisor: Adamová, Karolina
Referee: Valentová, Vendulka
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3257
Keywords: trestní právo správní;právnická dvouletka;řízení;Sovětský svaz;trestní zákon správní;trestní řád správní;správní delikt
Keywords in different language: administrative area of criminal law;legal biennial;process;Soviet Union;Act. No. 88/1950 Coll. Criminal Administrative Code;Act No. 89/1950 Coll. Administrative Rules of Criminal Procedure
Abstract: Předmět mé pozornosti v rámci této práce se upíná na oblast správního práva trestního, které upravuje zejména problematiku přestupků a řízení o nich. Ačkoliv přestupkové právo je problematikou stále aktuální, tedy současnou, mým cílem bylo o něm pojednat v poněkud historických souvislostech. Chtěla jsem poukázat na kořeny tohoto odvětví, od kterých se postupně začaly vyvíjet instituty trestního práva správního, které se v upravené formě používají dodnes.
Abstract in different language: This thesis deals with an administrative area of criminal law, which governs the issue of particular offenses and proceedings of them. Although the infractions act is an issue right up to date, my goal was to treat it in a historical context. I wanted to point out the roots of the (legal) branch, from which gradually began to develop criminal justice administrative institutes that are used in modified form by today.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace trestni pravo spravni.pdfPlný text práce563,81 kBAdobe PDFView/Open
DP - Stohrova V..pdfPosudek vedoucího práce35,74 kBAdobe PDFView/Open
OP - Stohrova V..pdfPosudek oponenta práce40,61 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Srohrova V..pdfPrůběh obhajoby práce61,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3257

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.