Title: Proces orientace a adaptace nových zaměstnanců v podniku
Other Titles: The process of orientation and adaptation of new employees in the company
Authors: Tomčíková, Tereza
Advisor: Jermář Milan, PhDr. Ph.D.
Referee: Skálová Petra, Ing. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32573
Keywords: orientace;adaptace;lidské zdroje;personální činnosti;společnost;adaptační proces
Keywords in different language: orientation;adaptation;human resouces;personnel activities;company;adaptation process
Abstract: Předložená práce je zaměřena na jednu z personálních činností, a to na proces orientace a adaptace nových zaměstnanců v podniku. Tato práce je rozdělena do čtyř částí. V první části jsou popsány personální činnosti, zejména proces orientace a adaptace. Tato část je provedena na základě studia odborné literatury. V druhé části je představena konkrétní společnost, ve které se bude proces orientace a adaptace analyzovat. V třetí části je popsán a zhodnocen proces orientace a adaptace a ve čtvrté části jsou uvedeny návrhy opatření ke zlepšení adaptačního procesu.
Abstract in different language: The bachelor thesis describes one of the personnel activities - the process of orientation and adaptation of new employees in the company. This thesis is divided into four parts. The first part describes the personnel activities especially the process of orientation and adaptation. This part is based on the study of literature. The second part includes a company presentation in which the process of orientation and adaptation will be analysed. In the third part, the process of orientation and adaptation is described and evaluated. And in the last part are presented suggestions for improvement of the adaptation in the company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Tomcikova_Tereza.pdfPlný text práce1,66 MBAdobe PDFView/Open
BP-Tomcikova-VP.pdfPosudek vedoucího práce591,33 kBAdobe PDFView/Open
BP-Tomcikova-OP.pdfPosudek oponenta práce576,95 kBAdobe PDFView/Open
Tomcikova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce159,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32573

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.