Title: Controlling projektu zaměřeného na výstavbu inženýrské sítě
Other Titles: Controlling of the project targeted on the construction of a public utilities
Authors: Bauer, Ondřej
Advisor: Ircingová Jarmila, Ing. Ph.D.
Referee: Vacek Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32582
Keywords: projekt;projektový management;controlling
Keywords in different language: project;project management;controlling
Abstract: Tématem této bakalářské práce je controlling projektu. Na začátku práce jsou teoreticky vymezeny základní pojmy projektového managementu a následně základní pojmy související s controllingem projektu. Na základě těchto charakteristik je v praktické části popsán projekt a jeho controlling. Stěžejní částí práce je popis controllingu v jednotlivých fázích projektu. Následně je controlling projektu zhodnocen a je navrhnuta metoda, kterou subjekt realizující projekt popsaný v praktické části může využít při realizaci projektu podobného charakteru.
Abstract in different language: This bachelor thesis is aimed to the project controlling. In the beginning there are theoretically defined the general therms of the project management and subsequently also the main therms which are connected with the project controlling. Based on these characteristics, in the practical part of this thesis there is a description of the concrete project and its controlling. The characteriozation of the particular plan phases presents the crucial part of the this bachelor thesis, whereas in its end the controlling is evaluated and the methode, which the subject described in the practical part may use in terms of the realization of such a project, is proposed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Ondrej_Bauer_K15B0333P.pdfPlný text práce965,12 kBAdobe PDFView/Open
BP-Bauer-OP.pdfPosudek oponenta práce571,64 kBAdobe PDFView/Open
BP-Bauer-VP.pdfPosudek vedoucího práce575,06 kBAdobe PDFView/Open
Bauer - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce157,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32582

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.