Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorČerný, Miroslav
dc.contributor.authorJežková, Renata
dc.contributor.refereeDostalík, Petr
dc.date.accepted2012-04-26
dc.date.accessioned2013-06-19T06:52:10Z
dc.date.available2011-06-07cs
dc.date.available2013-06-19T06:52:10Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-03-30
dc.identifier50103
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/3259
dc.description.abstractPráce se zaměřuje na recepci římského práva ve středověku. Dále se zaměřuje na pojem středověké vzdělanosti. Pojednává o škole glosátorů, jejím vzniku, zakladateli a dalších představitelech, středověkém právníkovi Kuneši z Třebovle a profesoru římského práva Miroslavu Boháčkovi.cs
dc.format89 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectrecepcecs
dc.subjectstředověká vzdělanostcs
dc.subjectškola glosátorůcs
dc.subjectUniverzita Karlovacs
dc.subjectstředověký právníkcs
dc.titlePočátky recepce římského práva, škola glosátorů a její hlavní představitelécs
dc.title.alternativeThe beginning of the reception of Roman law, school of glossarists and main representativesen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra právních dějincs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe work focuses on the reception of Roman law in medieval times. It focuses on the medieval concept of education. It discusses the school glossarist, its origin, founders and other representatives, from the medieval lawyer Kuneš z Třebovle and professor of Roman law Miroslav Boháček.en
dc.subject.translatedreception of roman lawen
dc.subject.translatedmedieval educationen
dc.subject.translatedschool glossaristen
dc.subject.translatedCharles universityen
dc.subject.translatedmedieval lawyersen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Jezkova.pdfPlný text práce677,35 kBAdobe PDFView/Open
DP - Jezkova R..pdfPosudek vedoucího práce59,22 kBAdobe PDFView/Open
OP - Jezkova R..pdfPosudek oponenta práce71,48 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Jezkova R..pdfPrůběh obhajoby práce111,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3259

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.