Title: Embodiment a menstruace
Other Titles: Embodiment and Menstruation
Authors: Žaliová, Veronika
Advisor: Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D.
Referee: Švantner Martin, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32614
Keywords: menstruace;gender;embodiment;genderová identita;konstrukce identity;femininita;tělo;konstrukce;ženy;diskurz;kultura;fyziologický proces;propozice;artikulace
Keywords in different language: menstruation;gender;embodiment;gender identity;identity construction;femininity;body;construction;women;discourse;culture;physiological proces;proposition;articulation
Abstract: Úlohou bakalářské práce je aplikace konceptu těla v pojetí Bruno Latoura, konkrétně na případu menstruace, která má vliv na subjektivitu ženy a podílí se tak na konstrukci femininity. Daný koncept umožňuje zahrnout i aktéry, jako například tělo a jeho projevy, které bývají často opomenuty. Představuje tak možnou alternativu, jak nahlížet na fyziologické procesy, jež se také podílejí na tvorbě genderové identity.
Abstract in different language: The purpose of the bachelor thesis is an application of the body concept according to Bruno Latour in the case of menstruation. Menstruation has an impact on the subjectivity of women and take part in the construction of femininity. This concept allows an inclusion of the factors, such as the body and the displays of the body, which are often overlooked or ignored. Latour's body concept is a possible alternative how to look on physiological processes, which are involved in the gender identity.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zaliova_BP.pdfPlný text práce364,33 kBAdobe PDFView/Open
vp_Zaliova.pdfPosudek vedoucího práce172,18 kBAdobe PDFView/Open
posudek_oponenta_Zaliova.pdfPosudek oponenta práce172,04 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba2018_Zaliova.PDFPrůběh obhajoby práce220,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32614

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.