Title: "Vyrůstám ve vesničce": disciplinace dětí v SOS dětské vesničce
Other Titles: "I grow up in a village": disciplination of children in SOS Children's Village
Authors: Dvořáková, Kristýna
Advisor: Švantner Martin, Mgr. Ph.D.
Referee: Dirga Lukáš, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32616
Keywords: sos dětská vesnička;náhradní rodinná péče;pěstounská péče;výchova;disciplinace
Keywords in different language: sos children village;replacement family care;foster parents;upbringing;disciplination
Abstract: Téma této bakalářské práce je založeno na studování běžného života v SOS dětské vesničce v Karlových Varech a na prozkoumání výchovy dětí, kteří žijí ve vesničce. Hlavním záměrem bylo zjistit, jak zde děti, zaměstnanci a pěstouni prožívají běžné dny. Práce je teoreticky ukotvena pomocí konceptu rodiny, socializace, náhradní rodinné péče a zejména pěstounských rodin. Výzkum je pojímán jako kvalitativní případová studie. Metodou sběru dat byl polo-strukturovaný rozhovor s regionální ředitelkou této instituce. Jedním z hlavních zjištěních bylo, že tato vesnička skutečně nahrazuje biologické rodiny a děti zde vyrůstající jsou jako jiné děti s rodinami.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the topic of real life in SOS children village in Karlovy Vary and of upbringing of children living there. The aim of the research is to find a descript daily life of the children and workers. The work is theoretically embedded by concepts of family, socialization, replacement family care and foster parents. The research is presented asi a qualitive case study. The main method of data collection is semi-structured interview with regional director. The main research fading is that SOS children village actually replace the biological family and that children growing up in the village like real children with families.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Kristyna Dvorakova 2017.pdfPlný text práce1,57 MBAdobe PDFView/Open
posudek_vedouciho_bp_Kristyna Dvorakova.pdfPosudek vedoucího práce89,72 kBAdobe PDFView/Open
DVORAKOVA_posudek_oponenta.pdfPosudek oponenta práce100,85 kBAdobe PDFView/Open
Dvorakova.PDFPrůběh obhajoby práce219,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32616

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.