Title: Partnerské vztahy v post-reprodukčním věku
Other Titles: Intimate relationships in post-reproductive age
Authors: Krýslová, Blanka
Advisor: Štípková Martina, Mgr. Ph.D.
Referee: Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32617
Keywords: partnerství;stáří;senior;rozvod;ovdovění
Keywords in different language: partnership;old age;senior;divorce;widowhood
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá tématem partnerských vztahů v post-reprodukčním věku. Cílem této práce bylo zjistit, jak určité aspekty ovlivňují to, zda lidé z České republiky, kterým je 50 let a více zakládají nebo odmítají nové partnerské vztahy. Těmito aspekty byl gender, zkušenost ovdovění nebo rozvodu, vzdělání a věk. Práce byla zpracována kvantitativně, sekundární analýzou dat z panelového šetření SHARE, které se zaměřuje na lidi ve věku 50 let a více. K analýze dat byl použit software Stata 13.
Abstract in different language: This bachelor thesis focuses on the partnership relations in the post-reproductive age. The aim of this work was to find out how certain aspects affect whether people from the Czech Republic, who are 50 years old or older, base or reject new partnerships. These aspects were gender, experience of widowhood or divorce, education and age. The work was done quantitatively, a secondary analysis of data from the SHARE database, which focuses on individuals aged 50+. I analyzed it by software Stata 13.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kryslova.pdfPlný text práce396,97 kBAdobe PDFView/Open
Kryslova_posudekOponenta_Kalvas.pdfPosudek oponenta práce93,98 kBAdobe PDFView/Open
kryslova_ved.pdfPosudek vedoucího práce90,62 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba2018_Kryslova.PDFPrůběh obhajoby práce191,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32617

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.