Title: Determinanty zdraví uprchlických žen v uprchlických táborech optikou dobrovolníků a působících organizací
Other Titles: The Health Determinants of Refugee Women in Refugee Camps according to Volunteers and Performing Organizations
Authors: Lackovičová, Simona
Advisor: Dirga Lukáš, Mgr. Ph.D.
Referee: Pařízková Alena, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32623
Keywords: zdraví a migrace;determinanty zdraví;uprchlické ženy;uprchlické tábory;dobrovolníci;humanitární organizace
Keywords in different language: health and migration;health determinants;refugee women;refugee camps;volunteers;humanitarian organizations
Abstract: Tématem bakalářské práce jsou: Determinanty zdraví uprchlických žen v uprchlických táborech podle dobrovolníků a humanitárních organizací. Cílem výzkumu je srovnání svědectví dobrovolníků o determinantech zdraví žen v uprchlických táborech s obsahem zpráv organizací. V bakalářské práci chci analyzovat perspektivy dvou skupin aktérů, kteří pracují v táboře, a zjistit, zda se nějakým způsobem liší a případně vysvětlit rozdíly. Výzkumné otázky výzkumu jsou: Jak dobrovolníci vnímají determinanty zdraví uprchlických žen v uprchlických táborech a tranzitních místech? Je tento způsob nahlížení odlišný od obsahu zprávy organizací? V čem se liší a proč? Bakalářská práce vychází z kvalitativního výzkumu založeného na polostrukturovaných rozhovorech s dobrovolníky (kteří poskytovali humanitární pomoc uprchlíkům v uprchlických táborech) a na analýze zpráv humanitárních organizací.
Abstract in different language: The topic of the bachelor thesis is: The Health Determinants of Refugee Women in Refugee Camps according to Volunteers and Humanitarian Organizations. The research objective is to compare volunteer testimonies on determinants of women's health in refugee camps with the content of the organizations' reports. In the bachelor thesis I want to analyze the perspectives of two groups of actors who work in the camp and to see if they differ in some way and possibly explain the differences. The research questions are: How do volunteers view the health determinants of refugee women in refugee camps and transit places? Does this way of viewing differ from the content of organizations report? What's different and why? The bachelor thesis builds on qualitative research, based on semi-structured interviews with volunteers (who provided humanitarian aid to refugee in camps) and the analysis of reports of humanitarian organizations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Lackovicova_2018.pdfPlný text práce1,33 MBAdobe PDFView/Open
LACKOVICOVA_posudek vedouciho prace.pdfPosudek vedoucího práce183,17 kBAdobe PDFView/Open
Lackovicova_op2.pdfPosudek oponenta práce128,02 kBAdobe PDFView/Open
Lackovicova.PDFPrůběh obhajoby práce271,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32623

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.