Title: Utváření rodinných a příbuzenských rámců v kontextu homosexuálních rodin
Other Titles: Forming Familial and Kinship Frameworks in the Context of Homosexual Families
Authors: Švihlíková, Kristýna
Advisor: Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D.
Referee: Štípková Martina, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32624
Keywords: rodina;děti;homosexualita;coming out;vybrané rodiny;alternativní rodiny;homopoarentalita
Keywords in different language: family;children;homosexuality;coming out;families we choose;alternative family;homoparentality
Abstract: Homoparentalita je pro oblast rodiny a příbuzenství význačný sociální fenomén. Rodičovství není jednoduše vymezeno na základě prokreace (faktu, že se děti někomu narodí), ale na základě dohody, konvence mezi příslušnými rodiči a jejich širším okolím. Rodina a příbuzenská souvislost je záležitostí velice složitého procesu vyjednávání. Cílem bakalářské práce je na případové studii homoparentální rodiny ukázat konkrétní způsoby vyjednávání rodinných a příbuzenských rámců. Práce bude založena na kvalitativních rozhovorech s relevantními aktéry.
Abstract in different language: Homoparentality is a significant social phenomenon in the area of family and kinship. Parenting is not simply defined on the basis of procreation (the fact that children are born to someone), but on the basis of an agreement, a convention between the parents concerned and their wider background. Family and the relationships within is a matter of a very complex process of negotiation. The aim of the bachelor's thesis is to show on the case-study of homoparental family concrete ways of negotiations of family and kinship frames. The work will be based on qualitative interviews with relevant actors.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Svihlikova_final(srp).pdfPlný text práce677,55 kBAdobe PDFView/Open
vp_Svihlikova_srpen.pdfPosudek vedoucího práce166,44 kBAdobe PDFView/Open
svihlikova_op_2pokus.pdfPosudek oponenta práce179,76 kBAdobe PDFView/Open
Svihlikova.PDFPrůběh obhajoby práce222,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32624

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.