Title: Specifikace makroekonomického modelu z pohledu ekonofyziky
Other Titles: The specification of macroeconomic model from an econophysics point of view
Authors: Sirotek, Vladimír
Advisor: Martinčík, David
Referee: Kučera, Zdeněk
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3263
Keywords: ekonofyzika;DSGE modely;mocninné rozdělení;Boltzmann-Gibbsovo rozdělení;DSGEgame
Keywords in different language: econophysics;DSGE models;power-law distribution;Boltzmann-Gibbs distribution;DSGEgame
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena na prozkoumání současných směrů výzkumu v relativně novém oboru ekonofyzika. V úvodu práce je uveden přehled možných aplikací fyzikálních zákonitostí na ekonomické prostředí a jsou prezentovány některé výsledky již provedených výzkumů. V další části je charakterizován popis DSGE modelů. Následně je představen software DSGEgame jako produkt vyvinutý na Fakultě ekonomické ZČU v Plzni a popsán použitý ekonomický model. V praktické části je vyhodnocena analýza vývoje kapitálu u průměrných reprezentantů jednotlivých ekonomik vzhledem k optimální trajektorii a na základě teoretické části bylo potvrzeno mocninné rozdělení kapitálu nejmajetnější vrstvy populace v dané ekonomice.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on the topic of Econophysics as a new science with a certain potential in many areas. At the beginning there is mentioned an overview about the possible application of physical theory into economic science and there are introduced several researches published recently. In the next charter there are described DSGE models. The following part introduced DSGEgame ? a software developed at The Faculty of Economics at West Bohemia University in Pilsen. The practical part evaluates the course of capital by average representative of considered economic systems relative to optimal trajectory. In the last part there was confirmed the fitting of power-law distribution for the population with the highest level of capital in each round.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SIROTEK_K09N0156P.pdfPlný text práce2,28 MBAdobe PDFView/Open
Sirotek - vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce811,51 kBAdobe PDFView/Open
Sirotek - oponent prace.pdfPosudek oponenta práce869,08 kBAdobe PDFView/Open
Sirotek.pdfPrůběh obhajoby práce220,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3263

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.