Název: Specifikace makroekonomického modelu z pohledu ekonofyziky
Další názvy: The specification of macroeconomic model from an econophysics point of view
Autoři: Sirotek, Vladimír
Vedoucí práce/školitel: Martinčík, David
Oponent: Kučera, Zdeněk
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3263
Klíčová slova: ekonofyzika;DSGE modely;mocninné rozdělení;Boltzmann-Gibbsovo rozdělení;DSGEgame
Klíčová slova v dalším jazyce: econophysics;DSGE models;power-law distribution;Boltzmann-Gibbs distribution;DSGEgame
Abstrakt: Tato diplomová práce je zaměřena na prozkoumání současných směrů výzkumu v relativně novém oboru ekonofyzika. V úvodu práce je uveden přehled možných aplikací fyzikálních zákonitostí na ekonomické prostředí a jsou prezentovány některé výsledky již provedených výzkumů. V další části je charakterizován popis DSGE modelů. Následně je představen software DSGEgame jako produkt vyvinutý na Fakultě ekonomické ZČU v Plzni a popsán použitý ekonomický model. V praktické části je vyhodnocena analýza vývoje kapitálu u průměrných reprezentantů jednotlivých ekonomik vzhledem k optimální trajektorii a na základě teoretické části bylo potvrzeno mocninné rozdělení kapitálu nejmajetnější vrstvy populace v dané ekonomice.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis is focused on the topic of Econophysics as a new science with a certain potential in many areas. At the beginning there is mentioned an overview about the possible application of physical theory into economic science and there are introduced several researches published recently. In the next charter there are described DSGE models. The following part introduced DSGEgame ? a software developed at The Faculty of Economics at West Bohemia University in Pilsen. The practical part evaluates the course of capital by average representative of considered economic systems relative to optimal trajectory. In the last part there was confirmed the fitting of power-law distribution for the population with the highest level of capital in each round.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
SIROTEK_K09N0156P.pdfPlný text práce2,28 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sirotek - vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce811,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sirotek - oponent prace.pdfPosudek oponenta práce869,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sirotek.pdfPrůběh obhajoby práce220,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3263

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.