Title: Digitální komiks
Other Titles: Digital comic book
Authors: Dynterová, Lucie
Advisor: Šalamounová Barbara, Doc. M.A.
Referee: Barta Jiří, Prof. akad. malíř
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32691
Keywords: digitální komiks;ilustrace;storyboard;animace;interakce;programování;adobe flash
Keywords in different language: digital comic;illustration;storyboard;animation;interaction;programming;adobe flash
Abstract: Továrna na umění je digitální komiks o rozsahu čtyřiceti stran s interaktivními, animačními a zvukovými prvky, určen primárně pro dětské čtenáře. Komiks sleduje příběh Evy, která dostala nabídku pracovat v místní továrně. Zde potká nové přátelé, kteří ji uvedou do světa umění. Komiks je navržen ke čtení na počítači a je ovládán myší.
Abstract in different language: The Art Factory is a digital comic of forty pages with interactive, animation and sound elements designed primarily for children's readers. The comic takes place around the main character of the story, Eva, who gets an offer to work at a local factory. Here she meets new friends who bring her into the world of art. The comic was designed for viewing on a computer and is controlled by a mouse.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Dynterova.pdfPlný text práce14,28 MBAdobe PDFView/Open
Dynterova.pdfPosudek oponenta práce1,42 MBAdobe PDFView/Open
Dynterova_0.pdfPosudek vedoucího práce515,05 kBAdobe PDFView/Open
Dynterova_1.pdfPrůběh obhajoby práce291 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32691

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.