Title: Digitální komiks
Other Titles: Digital comics book
Authors: Tošovský, Matyáš
Advisor: Šalamounová Barbara, Doc. M.A.
Referee: Domlátil Vojtěch, MgA. DiS.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32696
Keywords: komiks;digitální;fantasy
Keywords in different language: comics;digital;fantasy
Abstract: Příběh migrace a identity zpracovaný digitálním komiksem v jednolitém souvislém pásu doplněném o hudbu.
Abstract in different language: Story about migration and indentity made as digital comic in one long strip.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bak_Tos_ovsky__2018.pdfPlný text práce10,82 MBAdobe PDFView/Open
Tosovsky.pdfPosudek oponenta práce384,82 kBAdobe PDFView/Open
Tosovsky_0.pdfPosudek vedoucího práce436,05 kBAdobe PDFView/Open
Tosovsky_1.pdfPrůběh obhajoby práce309,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32696

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.