Title: Autorská kniha
Other Titles: Author's book
Authors: Eštoková, Anna
Advisor: Jiřičková Ditta, Doc. akademický malíř
Referee: Švejda Pavel, MgA. Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32704
Keywords: kniha;grafický design;architektura;manuál;databáze;archiv;plzeň;veřejný prostor;vývoj;layout;typografie
Keywords in different language: book;graphic design;architecture;manual;database;archive;pilsen;public space;development;layout;typography
Abstract: Plzeňský architektonický manuál je projekt webové databáze realizovaný spolkem Pěstuj prostor. Představuje vývoj architektury města na začátku 20. století. V současnosti obsahuje více, než 300 objektů s texty, reprodukcemi plánů a archivními dokumenty. Knižní verze je prezentuje především kurátorský výběr databáze. Jsou zde uvedené stavby které se svojí kvalitou mohou rovnat významným stavbám ve velkých městech České republiky. Druhá část knihy je tvořená texty o veřejných prostranstvích.
Abstract in different language: Pilsen architecture manual is a project produced by the Foster the City association. It presents development of architecture at the beginning of the 20th century. At this time the database contains more than 300 objects with texts, including contemporary photographs and reproduction of plans and archival documents. The book version presents objects based on the curator's choice. Listed buildings can hold its own with production of other bigger towns in Czech republic. The second part of the book contains texts about public spaces in Pilsen.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarka_estokova_fin.pdfPlný text práce7,83 MBAdobe PDFView/Open
Estokova.pdfPosudek vedoucího práce564,43 kBAdobe PDFView/Open
Estokova_0.pdfPosudek oponenta práce372,89 kBAdobe PDFView/Open
Estokova_1.pdfPrůběh obhajoby práce280,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32704

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.