Název: Globalizační fenomén MTV
Další názvy: Globalization phenomenom MTV
Autoři: Junková, Eliška
Vedoucí práce/školitel: Holubec, Stanislav
Oponent: Pařízková, Alena
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3277
Klíčová slova: MTV;globalizace;média
Klíčová slova v dalším jazyce: MTV;globalization;media
Abstrakt: Ve své bakalářské práci se zabývám hudební stanicí MTV, která zároveň představuje globalizační fenomén. V empirické části jsem provedla anketu mezi mladými lidmi, přičemž hlavním cílem bylo zjistit a popsat hudebnost české mládeže.
Abstrakt v dalším jazyce: In my bachelor thesis I deal with the music station MTV, which presents a global phenomenom. In the empiric part of the thesis I carried out the questionnaire among the young people. The aim was to find out and desribe music culture of Czech youth.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Junkova_Globalizacni fenomen MTV.pdfPlný text práce872,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Junkova_posudek_vedouciho.docPosudek vedoucího práce40,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Junkova_OP.docPosudek oponenta práce50 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
junkova.PDFPrůběh obhajoby práce178,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3277

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.