Title: Myšlenkové mapy ve výuce vybraných geografických témat na ZŠ
Other Titles: Mind maps in teaching at the primary school
Authors: Kašpárek, Václav
Advisor: Vočadlová Klára, RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32770
Keywords: myšlenková mapa;vyučovací metody;průmysl;pretest;posttest;didaktický test;klasické metody
Keywords in different language: mind map;education methods;industry;pretest;posttest;didactic test;traditional methods
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá využitím myšlenkových map ve výuce vybraných geografických témat na základní škole. V první části práce se nachází rozbor literatury, kde se popisují témata týkající se vyučovacích metod, myšlenkových map, využití myšlenkových map, tvorby myšlenkových map a popis vybraného vyučovaného tématu. Hlavním cílem práce je využití myšlenkových map ve výuce na základní škole. Dalším cílem je porovnat vývoj znalostí ve třídě, kde proběhne výuka pomocí myšlenkových map tvořených na základě textu a ve třídě, která bude vyučována klasickou metodou výkladu. Tato práce také porovnává různé metody tvorby myšlenkových map. Z výzkumu vyplývá, že nárůst znalostí u metody myšlenkových map v porovnání s metodou výkladu není statisticky významný. Avšak další výsledky naznačily některé zajímavé závěry.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the use of mind maps in the education of selected geographic topics at an elementary school. The first part of this work is focused on literature analysis, which describes topics related to education methods, mind maps, use of mind maps, creating of mind maps and description of selected education topics. The main aim of this thesis is the use of mind maps at the elementary school. Another aim of this work is to compare the efficiency of the mind maps with traditional methods. This thesis also compares different methods of creating mind maps. The research shows that the differences in efficiecny between the mind maps method and the traditional methods are not statistically significant. However, some other results indicated interesting conclusions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Vaclav_Kasparek.pdfPlný text práce2,76 MBAdobe PDFView/Open
Kasparek V.pdfPosudek vedoucího práce593,77 kBAdobe PDFView/Open
Kasparek O.pdfPosudek oponenta práce732,5 kBAdobe PDFView/Open
Kasparek P.pdfPrůběh obhajoby práce147,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32770

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.