Title: Síla identity
Other Titles: Power of identity
Authors: Kristová, Aisha
Advisor: Merta Vladimír, Doc. akademický malíř
Referee: Šisler Miroslav, MgA.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32795
Keywords: konstrukce;geometrie;trojúhelník;kabala;hinduismus
Keywords in different language: construction;geometry;triangle;kabbalah;hinduism
Abstract: Název "Aby tma svítila jako světlo" (Chašecha ke Ora Jair) je odvozen z úryvku Knihy Zohar a odkazuje na proměnu systému egoistických sil na síly altruistické. Konstrukce je vyrobena z železných jeklů. Základna je ve tvaru čtyřúhelníku. Jeho rozměry jsou 125, 250, 230 a 70 cm. Výška objektu je 204 cm.
Abstract in different language: The title "Let The Darkness Shine As Light" (Chašecha ke Ora Jair) comes from an excerpt of The Book of Zohar and refers to the transformation of the system of egoistic forces into altruistic forces. The construction is made of iron gutters. The base is shaped as a quadrilateral. The size of its edges are 250, 230, 125 and 70 cm. The height of the object is 204 cm.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP.pdfPlný text práce2,28 MBAdobe PDFView/Open
Kristova.pdfPosudek oponenta práce553,75 kBAdobe PDFView/Open
Kristova_0.pdfPosudek vedoucího práce485,11 kBAdobe PDFView/Open
Kristova_1.pdfPrůběh obhajoby práce263,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32795

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.