Title: Fotografie jako objekt
Other Titles: The photo as an object
Authors: Tichá, Markéta
Advisor: Grygar Štěpán, Prof. Mgr.
Referee: Aubrecht Vojtěch, MgA.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32801
Keywords: socha;fotografie;konfrontace;střet;spolupráce;partnerský vstah;cyklické;instalace
Keywords in different language: sculpture;photography;confrontation;conflict;cooperation;relationship;cyclic;installation
Abstract: Střet dvou uměleckých světů a autorského vyjádření napříč partnerským vztahem fotografky a sochaře. Série fotografií, které vznikly na bázi cyklického opakování prvků fotografie, socha, fotografie.
Abstract in different language: Clash of two artistic worlds and author's expression across the partnership of the photographer and the sculptor. A series of photographs created on the basis of a cyclical repetition of photo elements, sculpture, photographs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_M_Ticha_2018.pdfPlný text práce7,62 MBAdobe PDFView/Open
Ticha.pdfPosudek vedoucího práce428,03 kBAdobe PDFView/Open
Ticha_0.pdfPosudek oponenta práce558,73 kBAdobe PDFView/Open
Ticha_1.pdfPrůběh obhajoby práce326,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32801

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.