Title: Můj dům - můj hrad
Other Titles: My house - my castle
Authors: Fröhlich, Matěj
Advisor: Beránek Jiří, Prof. akad. sochař
Referee: Karous Pavel, MgA. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32803
Keywords: objekt;mechanika;ocel;vzdor;instalace
Keywords in different language: object;mechanics;steel;defiance;installation
Abstract: Mechanický objekt na téma Můj dům můj hrad, vytvořený z ocelových částí, který zobrazuje poslední lidský vzdor.
Abstract in different language: Mechanical object with topic My House - my castle, made of steel parts and showing the last human defiance.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP- Matej Frohlich.pdfPlný text práce2,79 MBAdobe PDFView/Open
Frohlich.pdfPosudek vedoucího práce375,83 kBAdobe PDFView/Open
Frohlich_0.pdfPosudek oponenta práce147,75 kBAdobe PDFView/Open
Frohlich_1.pdfPrůběh obhajoby práce364,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32803

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.