Title: Každodenní (design)
Other Titles: Everyday (design)
Authors: Roubalová, Adéla
Advisor: Vach Gabriel, Doc. MgA.
Referee: Holíková Lenka, Dipl.-Designerin
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32810
Keywords: porcelán;výroba;proces tvorby;výroba;konvička;mistička;váza;obal na citron;jednoduchost;funkčnost;praktičnost;design
Keywords in different language: porcelain;production;the process of creation (production);teapot;bowl;vase;packaging for lemon;simplicity;functionality;practicality;design
Abstract: Má tvorba pojednává o postupu práce v materiálu a zamýšlení se nad výrobními procesy a postupy. Veškeré výrobky, které vznikly, jsou reakcí na dosavadní absenci potřebných atributů, které vyžaduji. Důležitý je tedy pro mě proces tvorby, který je také základem myšlenky spolu s mými požadavky a skutečnostmi, že pro tuto práci jsem si měřítkem pouze já sama. Na začátku si vždy definuji konkrétní požadavky a ty pak promítám do materiálu. Zkoušení praktičnosti a použitelnosti mi dává další indicie pro následnou tvorbu. Testování funkčnosti a praktičnosti je důležitým faktorem v dalším zpracování. Na základě těchto kritérií vznikl celek objektů mé denní potřeby zahrnující konvičku o objemu 1 litru, mističku vhodnou pro ohřev do mikrovlnné trouby, vázu s využitím pro většinu velikostí a tvarů květin a obal na citron k jeho delšímu čerstvému skladování.
Abstract in different language: My diploma thesis discusses the progress of work in the material and the consideration of production processes and progresses. All of the products that I have created are a response to the lack of the necessary attributes, which I have required. What is important to me is the process of creation, which is also the basis of the idea along with my demands and facts. At the beginning, I always define specific requirements and then project them into the material. Testing of practicality and usability gives me more indications for subsequent shapes. Testing of the functionality and practicality is an important factor in the next procedure. On the basis of these criteria a whole of objects of my daytime needs have been created. This includes a 1-liter teapot, a bowl which can be used in the microwave oven, a vase with usage for most flower sizes and shapes, and packaging for lemon for its longer, fresh storage.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_2018_roubalova.pdfPlný text práce4,56 MBAdobe PDFView/Open
Roubalova.pdfPosudek vedoucího práce681,25 kBAdobe PDFView/Open
Roubalova_0.pdfPosudek oponenta práce375,58 kBAdobe PDFView/Open
Roubalova_1.pdfPrůběh obhajoby práce421,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32810

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.