Title: Reflexe média fotografie
Other Titles: Photo medium reflextion
Authors: Kubíček, Jan
Advisor: Grygar Štěpán, Prof. Mgr.
Referee: Brozman Dušan, M.A.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32817
Keywords: reflexe;reklama;post-internet;fragmenty
Keywords in different language: reflection;commercial;post-internet;fragments
Abstract: Jako téma diplomové práce jsem si zvolil Reflexi fotografie. Její výsledná podoba je tvořena dvěma částmi, které vzájemně pojí ještě jiné téma: město. První část obsahu představuje fotografický zin nazvaný City Fragments, zaměřující se na městskou pouliční reklamu. Pořizuji a sbírám snímky výloh a náhodná zátiší z ulic, ve kterých nacházím prvky postinternetového umění. V druhé části vybírám některé z pořízených fotografií a jejich reflexí dávám vzniknout svému vlastnímu ideálnímu městu složenému z několika objektů. Výsledkem je instalace složená ze sedmi objektů, doplněná zvukovou koláží, poskládanou z hluků města.
Abstract in different language: As the theme of my diploma thesis I picked up Reflection of Photography. It's final picture is coming together from two parts which are connected by another theme: city. First part of the content is photographic zine focusing on city street advertisement. I make and collect photos of shop windows and random still lifes from the streets, in which I see elements of postinternet art. In the second part I make selection from these photos and it's reflection helps me to create my own ideal city in a few objects. The result is an installation completed by sound collage puzzled from pieces of city noises.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jan Kubicek - Reflexe fotografie.odt (1).pdfPlný text práce2,43 MBAdobe PDFView/Open
Kubicek.pdfPosudek oponenta práce573,81 kBAdobe PDFView/Open
Kubicek_0.pdfPosudek vedoucího práce419,1 kBAdobe PDFView/Open
Kubicek_1.pdfPrůběh obhajoby práce385,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32817

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.